Slik aktiverer du lokasjonstjenester for en iPad

Location Services er en iOS-funksjon som lar en iPad bestemme plasseringen ved hjelp av informasjon om Wi-Fi, GPS eller mobilnettverk. Dette er nyttig, for eksempel når du bruker en kartapp som Google Maps eller en plasseringsavhengig app som Foursquare. Aktivering av Location Services er en enkel, rask prosess.

1

Trykk på "Innstillinger" -ikonet på iPad.

2

Trykk på "Posisjonstjenester".

3

Dra glidebryteren for posisjonstjenester fra "Av" til "På" for å aktivere posisjonstjenester.