Justere skjermfarger på en Apple iPhone

Apple iPhone-grensesnittet bruker ganske jevne farger, og de fleste av fargene på skjermen kan ikke endres av eieren. Imidlertid kan iPhone-brukere invertere enhetens generelle fargevalg. Inverterte skjermfarger kan hjelpe synshemmede eller fargeblinde brukere å navigere i telefonen og kan gjøre teksten mer lesbar.

1

Gå til iPhone-startskjermen og trykk på "Innstillinger" -appen.

2

Velg "Generelt" og trykk deretter på "Tilgjengelighet."

3

Finn delen merket "Visjon". Bytt alternativet "Inverter farger". Når alternativet er "På", blir iPhone-fargene invertert.

4

Trykk på innstillingen tilbake til "Av" hvis du vil gå tilbake til det normale fargevalget.