Hvordan spille en WAV-fil på en MacBook

De fleste datamaskin-multimedia-programmer spiller musikk som er lagret i WAV-filformatet, som har eksistert siden de tidlige dagene med personlig databehandling. MacBook leveres som standard med Quicktime-multimedieprogrammet, som gjenkjenner WAV-filer i tillegg til flere andre filformater. Mac-en din kan bruke mange forskjellige programmer, for eksempel iTunes eller VLC, for å spille av lydfiler. En rask endring av innstillingen i Finder etablerer Quicktime som standard spiller for WAV-filer.

1

Velg WAV-filen ved å klikke på den i et Finder-vindu. Klikk på Finders File-meny og velg "Get Info." Dette viser et vindu som inneholder informasjon om filen.

2

Klikk på trekanten ved siden av seksjonen "Åpne med." Dette åpner et vindu som inneholder en liste over programmer.

3

Bla gjennom listen og velg "Quicktime." Lukke vinduet.

4

Dobbeltklikk på WAV-filen. MacBook starter Quicktime automatisk og spiller av filen.