Hvordan bruke HP USB Disk Storage Format Tool

Hewlett-Packards USB Disk Storage Format Tool er et verktøy du kan bruke til å formatere flyttbare flash-stasjoner og andre eksterne USB-harddisker. En fordel ved å bruke dette verktøyet er at du kan lage oppstartbare USB-stasjoner, som er spesielt nyttige for feilsøking av arbeidsstasjoner på kontoret uten å måtte bruke oppstartbare CD-er eller gjenopprettingsplater. Bruk dette diskformateringsverktøyet til å formatere USB-stasjoner eller legge til et nytt verktøy i selskapets tekniske støtteverktøy med en DOS-oppstartbar USB-stasjon.

1

Koble den eksterne USB-stasjonen til datamaskinen din og start HP USB Disk Storage Format Tool. Det er en god ide å koble fra alle andre eksterne stasjoner fra datamaskinen, slik at du ikke ved et uhell formaterer feil stasjon.

2

Klikk på "Enheter" -menyen og velg den eksterne USB-stasjonen du vil formatere.

3

Velg filsystemet du vil bruke på stasjonen fra Filsystem-menyen. Hvis du planlegger å lage en DOS-oppstartbar disk, velger du alternativet “FAT32”.

4

Skriv inn et navn for den omformaterte disken i volumetikettinntastingsboksen.

5

Klikk på "Hurtigformat" for å aktivere et raskt format. Hvis du lar dette alternativet være avmerket, vil det bli utført et langsommere format på lavt nivå.

6

Klikk på alternativet "Opprett en DOS-oppstartsdisk" hvis du oppretter en DOS-oppstartbar disk. Velg “Bruke interne MS-DOS-systemfiler” for å bruke det installerte MS-DOS-systemet for å lage en oppstartbar disk, eller velg det andre alternativet for å bruke et eksternt DOS-system.

7

Klikk på "Start" -knappen for å starte formateringen.