Hva er funksjonene til en avdeling for bedriftskommunikasjon?

Bedriftskommunikasjonsavdelinger spiller en nøkkelrolle i hvordan investorer, ansatte og allmennheten oppfatter et selskap. De rapporterer ofte direkte til selskapets administrerende direktør og fungerer som rådgivere i å administrere selskapets omdømme. De hjelper ledere med å forberede seg på medieintervjuer, utvikle meldinger som skal leveres til investorer og ansatte og foreslår nye tiltak for å holde selskapene i forkant med kommunikasjonen med sine interessenter.

Medieforhold og kommunikasjon

Dette kan være funksjonen som bedriftskommunikasjonsledere er best kjent for. Arbeidet med medieforhold inkluderer å skrive og distribuere pressemeldinger og svare på mediehenvendelser. Bedriftskommunikatorer har tilsyn med all planlegging av nyhetskonferanser, inkludert valg av nettsted for et arrangement, arrangering av bannere og annen grafikk som skal vises på arrangementet, forberedelse av pakker med informasjon som skal distribueres til media og forberedelse av ledere til å tale på nyhetskonferanser.

Medieforhold innebærer også å ordne talspersoner til å vises på lokale TV- og radioprogrammer. Bedriftskommunikatorer overvåker aviser, TV-nyhetssendinger og andre utsalgssteder for å se hva media sier om selskapet og for å utarbeide strategier for å løse feilinformasjon.

Kunde og PR

Å bygge relasjoner med kunder og svare på henvendelser fra publikum faller inn under PR-funksjonen til bedriftskommunikasjon. Pliktene i dette området inkluderer å produsere nyhetsbrev, brosjyrer og annet trykt materiale designet for allmennheten.

Bedriftskommunikatorer administrerer også selskapets nettsted og tilstedeværelse på sosiale medier, som inkluderer å overvåke hva kunder og kunder sier om selskapet på sosiale nettverk og svare på unøyaktige innlegg eller forespørsler om informasjon.

Kommunikasjonsfagfolk kan svare direkte på samtaler og e-poster fra borgere og kunder med spørsmål om selskapets planer eller aktiviteter. De sørger for at foredragsholdere fra selskapet holder presentasjoner for lokalsamfunnets grupper og kan legge til rette for gruppeturer i selskapets virksomhet.

Rådgivning i krisekommunikasjon

Når en hendelse inntreffer som truer offentlig sikkerhet eller et selskaps omdømme, fungerer bedriftskommunikatorer som rådgivere for administrerende direktører og ledere i styringen av krisen. Spesiell opplæring i problemene som er unike for krisekommunikasjon, hjelper bedriftskommunikatører med å forberede seg på hendelser som kjemikaliesøl, vold på arbeidsplassen, et utilsiktet dødsfall på jobben, permitteringsmeldinger og påstander om selskapets forseelser. De jobber ofte med ansatte i hele organisasjonen for å utvikle krisekommunikasjonsplaner før katastrofen rammer.

En krise kan kreve at kommunikasjonsmedarbeidere samarbeider med advokater, myndighetsmyndigheter, politiske tjenestemenn, beredskapspersonell og kommunikasjonsmedarbeidere fra andre selskaper når de utvikler krisemeldinger.

Intern medarbeiderkommunikasjon

I tillegg til å formidle et selskaps meldinger til eksterne målgrupper, kan bedriftskommunikatorer også bli bedt om å fungere som ansattes kommunikasjonsledere, som inkluderer utforming av trykte publikasjoner og skriving av e-post for å kunngjøre bedriftsnyheter, fordeler med informasjon og opplæringsmuligheter. Bedriftsformidlere kan legge til rette for fokusgrupper for å lære hvilke saker som betyr mest for frontlinjeansatte. De gir råd til ledere om hvordan de kan forbedre forholdet til de ansatte og få støtte til deres initiativer. Bedriftens kommunikasjonsmedarbeidere kan også administrere selskapets intranett og interne blogger.