IPhone-tekstlydene fungerer ikke

Tekstvarsler som vises på iPhone har muligheten til å varsle deg med en lyd når du mottar en tekst. Ved å tildele forskjellige teksttoner til hver kontakt kan du få vite hvem som har sendt deg en tekst uten å se på telefonen. Hvis tekstlydene ikke fungerer på iPhone, har du kanskje slått dem av.

Feilsøking

1

Skyv "Ring / Silent" -sidebryteren opp for å plassere den i "Ring" -posisjon. IPhone tauser de fleste lyder når du setter bryteren til stillingen "Silent". Skru opp volumet på siden av iPhone.

2

Trykk på "Innstillinger" -appen. Hvis bryteren for ikke forstyrr er i "På" -posisjon, sett den til "Av".

3

Trykk på "Varsler" -alternativet på innstillingsskjermen.

4

Velg alternativet "Meldinger".

5

Trykk på et annet valg enn "Ingen" for å forhåndsvise en standardtone på teksttone-skjermen. Når du finner en passende tone, trykker du på "Hjem" -knappen for å gå tilbake til startskjermen.

Tildel individuelle toner

1

Trykk på "Kontakter" -appen.

2

Velg en kontakt fra listen for å endre kontaktens standardtone.

3

Trykk på "Rediger" -knappen og velg alternativet "Teksttone".

4

Velg en tone fra listen Varseltoner. Trykk på "Lagre".