Må ideelle organisasjoner bruke en W-9?

Hvis du driver en veldedig virksomhet, involverer sannsynligvis et av de største spørsmålene W-9 for ideelle organisasjoner som Internal Revenue Service har etablert. I årevis har skattemyndighetene krevd skattebetalere å fylle ut spesifikke skjemaer som identifiserer hvem de er og hva slags kompensasjon de mottok i løpet av året. Folk som jobber for en ideell organisasjon, vil vanligvis fylle ut et W-2-skjema for å oppfylle IRS-kravene for lønn og annen inntekt som mottas. Uavhengige entreprenører ville fylle ut et skjema 1099. Til tross for at veldedige organisasjoner er skattefrie, er det omstendigheter der de er pålagt å fullføre en W-9 for ideelle organisasjoner.

Definisjon av ideell skattefritatt status

Avsnitt 501 i IRS-koden beskriver kvalifikasjonskravene for en ideell organisasjon til å motta skattefri status. Bedrifter som eksisterer med det ene formål å fullføre veldedighetsarbeid eller andre formål, for eksempel forebygging av grusomhet mot dyr eller omplassering av barneflyktninger fra utenlandske kriger til USA, kan søke om skattefri status. På grunn av spesielle skatteregler som Kongressen har vedtatt, er de fleste kirker og religiøse organisasjoner også berettiget til skattefritatt status. Dette unntaket vil bare gjelde inntekt som er direkte knyttet til de religiøse tjenestene kirkene yter. Inntekt som kommer fra en tjeneste som ikke er relatert til kirkens religiøse aktivitet, vil være underlagt den normale skattesatsen. Det er viktig å huske at enkeltpersoner og partnerskap ikke kvalifiserer for skattefritatt status.

Formålet med W-9 for ideell form

IRS-skjema W-9 er et ideelt skattefritatt skjema som kreves selv om veldedighetsorganisasjoner ikke er underlagt standard kildeskatt. Personer som er selvstendig næringsdrivende eller personer som er uavhengige entreprenører, fyller oftest ut dette dokumentet, som offisielt har tittelen Skjema for forespørsel om skattebetaler og sertifisering. Hver gang en entreprenør leverer en tjeneste til et selskap, krever IRS at entreprenøren skal fylle ut et skjema W-9. Informasjonen på skjemaet W-9 brukes på skjemaet 1099-MISC som dokumenterer hvor mye penger som er betalt til en entreprenør.

Omstendigheter som krever skjema W-9

Veldedige organisasjoner er pålagt å fylle ut dette ideelle skattefrie skjemaet hvis de utførte arbeidstjenester for en annen virksomhet i løpet av året. For eksempel, hvis du driver en ideell organisasjon for barneflyktninger og du har gitt konsulenttjenester for et byrå som håndterer adopsjonen av disse barna, vil adopsjonsbyrået sende deg et W-9 non-profit skattefritatt skjema for deg å fylle ut.

Skjema W-9 Krav

Form W-9-kravene inkluderer å fylle ut informasjon om det juridiske navnet på din veldedige organisasjon, oppgi den skattefrie koden for din ideelle organisasjon, som i de fleste tilfeller vil være en 501 (c) (3), forretningsadressen til selskapet ditt, og skattebetalers identifikasjonsnummer som du opererer under. TIN er viktig for å fullføre dette dokumentet, da det er det ni-sifrede nummeret som skattemyndighetene har utstedt av IRS. Husk også at W-9 ikke er gyldig før du signerer og daterer dokumentet. Å signere skjemaet er en bekreftelse til skattemyndighetene på at organisasjonens skattefrie status ikke utsetter det for tilbakeholdelse av sikkerhetskopiering.

Send inn skjema W-9

Når du har oppfylt alle W-9-kravene, må du sende den til selskapet som sendte deg dokumentet. I mange tilfeller kan du sende skjemaet tilbake til det anmodende selskapet via en e-post. Det er viktig for deg å innhente samtykke fra selskapet som trenger W-9 før du sender det elektronisk, fordi noen selskaper kanskje vil at du skal sende det via faks eller via posttjenesten. Hvis du sender W-9 som et e-postvedlegg, bør du vurdere å kryptere innholdet for å sikre ytterst konfidensiell og sikkerhet.