Overoppheting av prosessorer

Når du eier en bedrift, stoler du på datamaskinen din for å hjelpe deg med å administrere økonomi, sjekke e-postmeldingen og jobbe med prosjekter. Prosessoren kontrollerer hver handling maskinen utfører. Hvis du aldri slår av datamaskinen, kan prosessoren begynne å bli overopphetet. Overoppheting av prosessorer skjer også når du bruker ressurstunge programmer eller hvis datamaskinen mangler riktig ventilasjon. Hvis du kjenner tegn til en prosessor med overoppheting, kan du slå av datamaskinen før permanent skade oppstår.

Tegn på overoppheting

1

Se etter hyppige krasj eller feilmeldinger. Hvis datamaskinen slår seg av, kan prosessoren bli overopphetet. Når datamaskinen slås av på grunn av overoppheting, blir skjermens skjerm ofte blå.

2

Kjenn på baksiden og sidene av datamaskinen. En datamaskin som føles varm å ta på, indikerer en overopphetingsprosessor.

3

Lytt etter vifteoperasjon. Når en prosessor overopphetes, kan viften høres veldig høyt ut.

Kontroller prosessortemperaturen

1

Klikk på Windows-orb og klikk på pilen ved siden av Shut Down. Klikk på "Start på nytt" for å starte datamaskinen på nytt.

2

Trykk "F10", "F2" eller "Delete" -tasten gjentatte ganger under oppstart for å få tilgang til BIOS. Tasten du trykker på, avhenger av datamaskinens modell, og noen er angitt på oppstartsskjermen.

3

Lytt etter fem pip. En serie med fem korte pip indikerer et problem med prosessoren, for eksempel overoppheting. Hvis du hører fem pip, kan datamaskinen slå seg av for å forhindre skade.

4

Bruk piltastene til å navigere til informasjonsfanen for datasystemet. Denne kategorien er merket annerledes, avhengig av datamaskinen din.

5

Se etter ordene "CPU-temperatur." Prosessorens temperatur vises på samme linje. Den ideelle prosessortemperaturen er 68 grader Fahrenheit (20 grader Celsius) eller lavere. For å unngå skade, bør ikke prosessoren overstige 212 grader Fahrenheit (100 grader Celsius).