Hva er en kontantutbetaling i regnskap?

Kontantutbetalinger, også kalt kontantbetalinger, refererer i regnskap til betalinger foretatt av et selskap i en spesifisert periode, for eksempel kvartal eller år. Det inkluderer betalinger gjort med kontanter, men også med kontantekvivalenter som sjekker eller elektroniske pengeoverføringer. Hver oppføring på siden for kontantutbetalinger skal inneholde dato, beløp, betalingsmåte og formålet med transaksjonen.

Betydning

Kontantutbetalinger måler hvor mye penger som faktisk strømmer ut av et selskap, som kan være veldig forskjellig fra selskapets faktiske resultat eller tap. For eksempel, hvis virksomheten bruker opptjeningsmetoden for regnskap, rapporterer du utgifter når du pådrar deg dem, ikke når du betaler dem. På samme måte rapporteres inntekt når du tjener det, ikke når du faktisk blir betalt. Men hvis inntektene dine ikke kommer så raskt du vil, men du betaler utgifter, kan du rapportere et overskudd, men gå tom for kontanter.