Hvordan beregne budsjetterte kontantmottak

Mengden kontantmottak i en regnskapsperiode er pengene et selskap samler inn fra salget det gjør i nåværende og tidligere perioder. En bedrift samler vanligvis inn en prosentandel av salget i kvartalet det gjør dem, og samler inn den resterende delen i det påfølgende kvartalet. Dine budsjetterte kontantkvitteringer er mengden kontanter du forventer å samle basert på det forventede salget i salgsbudsjettet. Du kan beregne budsjetterte kontantinntekter for å avgjøre hvor mye kontanter du må bruke i kontantbudsjettet.

1

Bestem ut fra virksomhetens regnskapsregistreringer prosentandelen av salget firmaet vanligvis samler inn i kvartalet det gjør salget. Bestem den gjenværende prosentandelen av salget firmaet vanligvis samler inn i kvartalet etter at det har gjort salget. Anta for eksempel at selskapet ditt samler inn kontant betaling på 60 prosent av salget i kvartalet det gjør salget. Anta at du samler de resterende 40 prosent av salget i kvartalet etter at du har gjort salget.

2

Bestem virksomhetens salg i forrige kvartal. Forutsi salg for inneværende kvartal. Anta i dette eksemplet at salget i fjor kvartal var $ 1000 og det nåværende kvartals forventede salg er $ 1200.

3

Multipliser prosentandelen av salget du samler inn i kvartalet etter at du har gjort salget med salget i forrige kvartal for å bestemme mengden av salget du vil samle inn i inneværende kvartal. I dette eksemplet multipliserer du 40 prosent, eller 0,4, med $ 1000 for å få $ 400.

4

Multipliser prosentandelen av salget du samler inn i det kvartalet du gjør salget med det forventede salget for inneværende kvartal for å beregne mengden av inneværende kvartals salg du vil samle inn i inneværende kvartal. I dette eksemplet multipliserer du 60 prosent, eller 0,6, med $ 1200 for å få $ 720.

5

Legg til beløpet for det siste kvartalets salg du vil samle inn dette kvartalet, og beløpet for inneværende kvartals salg du vil samle inn dette kvartalet for å beregne dine budsjetterte kontantinntekter for inneværende kvartal. I dette eksemplet legger du til $ 400 og $ 720 for å få $ 1.120 i budsjetterte kontantinntekter for inneværende kvartal.