Hvordan skanne lysbilder og brenne dem på DVDer

I dagens digitale tidsalder hører fortiden til 35 mm filmlys og de store projektorene som tidligere ble brukt til å se dem. I stedet for å bokse opp de gamle lysbildene og fylle dem på et loft som skal glemmes, kan du skanne dem på datamaskinen din og deretter brenne dem til en DVD-plate. På denne måten vil du kunne se minnene dine direkte fra dataskjermen eller TV-en. Ved hjelp av flatbed-skanneren og noen blanke plater kan du verne om dine kjære lysbilder i årene som kommer.

Skanner 35 mm filmlysbilder

1

Koble skanneren til datamaskinen ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen. Slå på skanneren og vent på et hurtigvindu som viser de forskjellige typene skanningsprosedyrer.

2

Åpne lokket på skanneren og tørk av glasset med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og små hår dukker opp på de skannede lysbildene. Rengjør hvert lysbilde med en luftblåser før du legger det på skannerholderen.

3

Sett lysbildene på holderen, og sørg for at den skinnende siden av filmen vender nedover mot glasset.

4

Velg "Film Slides" eller "Positive Film" fra rullegardinmenyen i hurtigvinduet. Hvis du velger et annet alternativ, vil lysbildene ikke skanne riktig. Velg hvor du vil lagre filene dine under "Lagre til ...". Velg ".jpg" under "Filtype".

5

Klikk "OK" eller "Skann" fra bunnen av ledetekstvinduet. Vent til skanningen er ferdig, og naviger til lagringsmålet for å se de ferdige filene.

6

Utfør trinn 1 til 5 til alle lysbildene dine er skannet og lagret på datamaskinen.

Brenne lysbildene til DVD-plater

1

Sett inn en tom DVD-plate i datamaskinens stasjon. Et hurtigvindu som spør deg hva du vil gjøre med platen, vises.

2

Velg "Brenn filer til plate" fra hurtigvinduet. Et vindu vises, slik at du kan navigere til stedet der du lagret de skannede lysbildene.

3

Velg riktig lagringssted og velg alle lysbildene du vil brenne. Klikk "OK" eller "Brenn" fra hurtigvinduet.

4

Mat ut platen når brenneprosessen er fullført.