Slik aktiverer du integrert Wi-Fi i en HP Pavilion

Noen HP Pavilion-stasjonære modeller er utstyrt med integrert trådløs tilkobling. Denne praktiske funksjonen lar deg koble til bedriftens lokale nettverk og Internett uten behov for en tungvint Ethernet-kabel. Som standard viser HP det lille ikonet for trådløs nettverkstilkobling (Ref 2) i oppgavelinjen ved datamaskinens klokke. En gul stjerne på ikonet indikerer at datamaskinen oppdager et nettverk, men ikke er tilkoblet. Hvis du ikke ser ikonet, er den trådløse nettverksfunksjonen deaktivert, og nettverkstilkoblingen er ikke konfigurert. For å koble til et nettverk, må du først aktivere og konfigurere den trådløse nettverksfunksjonen.

Aktiver Wi-Fi og koble til eksisterende nettverk

1

Klikk "Start" -knappen, og klikk deretter "Kontrollpanel". Klikk på "Nettverk og Internett." Klikk på "Endre adapterinnstillinger."

2

Høyreklikk på "Trådløs nettverkstilkobling", og velg "Aktiver" fra menyen. Bruk pil tilbake for å gå tilbake til forrige vindu.

3

Klikk på "Koble til et nettverk."

4

Klikk navnet på virksomhetsnettverket ditt i listen, og klikk deretter på "Koble til" -knappen. Skriv inn sikkerhetsnøkkelpassordet, og klikk "OK".

Aktiver Wi-Fi og sett opp et nytt nettverk

1

Klikk "Start" -knappen, og klikk deretter "Kontrollpanel". Klikk på "Nettverk og Internett." Klikk på "Endre adapterinnstillinger."

2

Høyreklikk på "Trådløs nettverkstilkobling", og velg "Aktiver" fra menyen. Bruk pil tilbake for å gå tilbake til forrige vindu.

3

Klikk på "Koble til et nytt nettverk manuelt." Klikk på "Neste" -knappen.

4

Skriv inn konfigurasjonsinformasjonen for virksomhetsnettverket. For nettverksnavn skriver du inn nettverkets SSID. Velg nettverkets sikkerhetstype og krypteringstype. Noen virksomhetsnettverk bruker WPA-Enterprise eller WPA2-Enterprise-typer som tilordner forskjellige sikkerhetsnøkler til hver bruker i nettverket (Ref 3). Hvis du ikke kjenner nettverkssikkerheten og krypteringstypen din, kan du logge på ruterenes avanserte trådløse innstillinger eller ta kontakt med bedriftens tekniker for informasjon.

5

Skriv inn ruteren din sikkerhetsnøkkel eller trådløst passord. Merk av i boksene "Start denne tilkoblingen automatisk" og "Koble til selv om nettverket ikke kringkaster." Klikk "Neste" for å koble til det trådløse nettverket.