Hvordan legge en disk på en Apple iMac-datamaskin

Når du jobber for virksomheten din ved hjelp av en iMac, kan du laste en disk for å få tilgang til filer og applikasjoner. Alle iMac-maskiner leveres med en optisk stasjon, som Apple kaller en SuperDrive. I motsetning til stasjoner som har en skuff som strekker seg fra datamaskinen, består SuperDrive av et spor der du setter inn en disk. IMacs optiske stasjon kan lese CDer, CD-datadisker, DVDer og DVD-datadisker. Du kan bruke den til å spille av lyd-CDer, se DVD-filmer og laste inn filer og applikasjoner fra datadiskene.

1

Klikk på ikonet for et smilende blått ansikt på Dock til iMac for å bytte til Finder.

2

Finn den optiske stasjonen på høyre kant av iMac.

3

Sett disken inn i den optiske stasjonen, og skyv den forsiktig helt inn. Disken lastes inn, og et ikon på disken vises på skrivebordet til iMac.

4

Dobbeltklikk på ikonet for disken for å åpne den og vise innholdet.