Hvordan ikke vises når tekst leses på en iPhone

Som standard vil tekstmeldinger du mottar via iMessage-tjenesten vises når du leser meldingen sammen med tiden du leser meldingen. Selv om denne funksjonen er nyttig for avsenderen, kan den også forårsake vanskeligheter for mottakeren. for eksempel å lese en melding og ikke svare kan føre til at avsenderen blir opprørt. Du kan slå av denne funksjonen når som helst, slik at iMessage-avsenderen ikke vet når du leser meldingen hans. Å slå av denne funksjonen påvirker bare nye sendte iMessages; tidligere sendte iMessages vil fremdeles vise lesekvittering.

1

Åpne "Innstillinger" -appen, som ligger på iPhone-startskjermen.

2

Trykk på "Meldinger" -raden, som ligger halvveis ned i innstillingsskjermbildet, for å åpne meldingsvinduet.

3

Trykk på glidebryteren ved siden av "Send lesekvitteringer" for å endre glidebryteren fra grønn til fargeløs, noe som indikerer at du har deaktivert lesemottakfunksjonen.

4

Trykk på glidebryteren ved siden av "iMessage" for å endre glidebryteren fra grønn til fargeløs, noe som indikerer at du har deaktivert iMessage-funksjonen. Dette vil garantere at tekstmeldingene dine ikke har lesemottak ved å deaktivere iMessage-funksjonen helt, og tvinge hver melding til å komme gjennom som en vanlig tekstmelding. IPhone støtter ikke lesekvitteringer på vanlige tekstmeldinger.

5

Slå begge funksjonene på igjen ved å trykke på glidebryteren igjen, slik at den blir grønn.