Hvordan legge til rutenett på et Microsoft Excel-ark

Rutenettlinjer er mer enn bare dekorasjon for Excel-regnearket. Ved å tydelig skille mellom regnearkene og kolonnene. rutenettet kan hjelpe deg med å lese og forstå bedriftsdataene det inneholder bedre. Hvis et ark du mottar fra en medarbeider eller en forretningsforbindelse, ikke har et rutenett, kan du imidlertid legge til et gjennom Excels båndpanel VIEW eller PAGE LAYOUT.

1

Åpne Excel-arbeidsboken du vil legge til et rutenett i. Hvis arbeidsboken din inneholder flere regneark, velger du kategorien for det spesifikke arket du vil jobbe med.

2

Klikk på "VIS" eller "PAGE LAYOUT" -båndpanelet.

3

Merk av for "Rutenett" for å vise rutenettet.

4

Klikk på fanen "PAGE LAYOUT".

5

Merk av for "Skriv ut" i båndgruppen Arkalternativer. Dette lar deg skrive ut rutenettet sammen med regnearkdataene dine.