Forskjellen mellom SWOT og TOWS analyse

Har du gjennomført SWOT-analyser av virksomheten din i det siste? Du bør vurdere det. Bedrifter og deres konkurransemiljø endrer seg stadig. Strategier må analyseres kontinuerlig og oppdateres for å forbli i virksomhet. En bedriftseier må holde seg på toppen og tilpasse seg disse endringene, hvis han vil overleve.

Å kombinere en SWOT-analyse med TOWS-strategier gir småbedriftseiere grunnlaget de trenger for å bygge sine selskaper og komme videre.

Hva er SWOT?

SWOT er en metode for å analysere selskapets interne styrker og svakheter og dets eksterne miljø av muligheter og trusler.

Styrker: Dette er områder der organisasjonen er bedre og overgår konkurransen. Noen eksempler er sterk merkevare anerkjennelse, en lojal kundebase, unik anstendighetsteknologi og en sunn økonomisk tilstand.

Svakheter: Dette er problemområder som ikke oppnår optimale nivåer og som trenger forbedring. Dette kan være høy ansattes omsetning, dårlig produktkvalitet, en umotivert salgsstyrke, mangel på kapital og et for høyt gjeldsnivå.

Muligheter : Ledere har identifisert bedre muligheter for å utvide og selge flere av sine produkter og tjenester. Det kan være å gå inn i nye internasjonale markeder, utvikle en innovativ produktlinje eller være i stand til å utnytte svakheter i en konkurrent.

Trusler : Dette er faktorer som kan skade en bedrift: ting som raskt økende kostnader, nye konkurrenter i markedet, innstramming av arbeidskraft, endret demografi og flere myndighetsregler.

Å gjennomføre en SWOT-analyse på din bedrift bør ikke være en tankegang mental øvelse. Det skal være kort og enkelt. Hva er din virksomhet god til? Hvor er du svak? Hva er de lyse mulighetene du ser, og hvilke trusler skremmer deg? Det er det. Du trenger ikke å tenke over denne prosessen.

Hva er TOWS?

TOWS er ​​et akronym for trusler, muligheter, svakheter og styrker. Det utvider en SWOT-analyse.

TOWS undersøker selskapets eksterne muligheter og trusler og sammenligner dem med firmaets styrker og svakheter. Denne analysen danner grunnlaget for å utvikle TOWS-strategier og til å danne handlingstaktikk.

Hva er TOWS-strategier?

TOWS-strategier faller inn i fire kategorier:

Styrker-muligheter: Utvikle planer som utnytter selskapets styrker for å kapitalisere på muligheter. Noen få ideer kan være å diversifisere til nye markeder, forbedre kvaliteten på produktene og redusere kostnadene for bestselgende produkter.

Svakheter-muligheter: Etter å ha identifisert svakheter, fokuser på måter å løse dem i et mål å utnytte mulighetene. Dette kan kreve å finne nye og billigere leverandører, utvikle mer aggressive markedsføringskampanjer og gjennomgå driftsprosesser for å redusere kostnadene.

Styrker-trusler: Bruk selskapets styrker til å motvirke eksterne trusler. Hvis selskapet for eksempel har en sterk forsknings- og utviklingsavdeling, kan du starte nye produktutviklingsprosjekter for å komme inn i forskjellige markeder.

Svakheter-trusler: Finn måter å minimere svakheter og motvirke trusler. Dette kan innebære å stenge produkter som selger dårlig, avslutte dårlige ansatte og utvikle mer aggressive salgsteknikker.

Hvis du gjør en SWOT-analyse og kommer med TOWS-strategier, høres det ut som bortkastet tid for en mindre bedriftseier, er det ikke. Faktisk er en SWOT-analyse enda mer kritisk for små bedrifter som vanligvis ikke har store bedriftsavdelinger for støtte. Byrden for å opprettholde og vokse en virksomhet faller helt på skuldrene til eieren, som alltid må være på tærne for å motvirke og reagere på endringer på markedet. SWOT- og TOWS-metoder er en enkel, organisert måte for en liten bedriftseier å utvikle en plan for fremtiden, slik at virksomheten kan overleve på lang sikt.