Hvordan sette en Em Dash i et Word Doc

Microsoft Word kan allerede være din måte å opprette forretningsskjemaer, markedsføringssikkerhet og annen kommunikasjon på. Etter hyppig bruk kan det begynne å virke som om programvaren begynner å handle intuitivt, fikse feil stavemåte, pakke inn lange ord til neste linje og eliminere avsnitt-enker. Noen ganger trenger du Word for å gjøre noe sånt som å sette inn en dash, som angir informasjon som en side eller når annen tegnsetting kan være forvirrende for setningsstrukturen, men programvaren utfører ikke bare funksjonen automatisk. Du finner demstreker og annen nødvendig tegnsetting som er gjemt i Words symbolsamling, og bare venter på å bli lagt til i dokumentet.

1

Start Word. Åpne dokumentet som skal brukes til å sette inn dashbordet, eller eksperimenter med den tomme siden Word har åpnet for deg.

2

Klikk på "Sett inn" -fanen etterfulgt av "Symbol" -knappen på båndet, som åpner symbolvinduet.

3

Klikk på kategorien "Spesielle tegn".

4

Klikk på "Em Dash" -alternativet to ganger for å legge det til i dokumentet, eller klikk på "Em Dash" -alternativet en gang etterfulgt av "Sett inn" -knappen og "Lukk". Em dash er satt inn. Du kan aktivere symbolvinduet hver gang du vil legge til et i dokumentet, eller du kan markere, kopiere og lime inn det første symbolet i alle andre nødvendige tilfeller.