Hvordan låse horisontale rader og alfabetisere i Excel

Det er ofte nyttig å fryse overskriftsrader på plass i Microsoft Excel for å huske hvilken type data som er i forskjellige kolonner når du blar eller søker gjennom et langt regneark. Du kan også sørge for at disse overskriftene er utelatt og igjen på plass hvis du bruker Excels sorteringsfunksjoner eller bestiller radene i regnearket ditt ved hjelp av en Excel-alfabetiseringsformel.

Tips

Bruk Excels "Freeze Panes" -funksjonalitet til å låse rader eller kolonner på plass. Bruk Excel-sorteringsfunksjoner til å organisere data i alfabetisk eller numerisk rekkefølge.

Hvordan få Excel til å fryse rad- og kolonnedata

Det er ofte nyttig å fryse overskriftsrader eller kolonner i Excel mens du navigerer gjennom et regneark. Ellers kan det hende du må bla til toppen eller venstre på arket gjentatte ganger for å huske hva som er i hvilken rad eller kolonne.

For å gjøre dette, bruk Excels Freeze Panes-funksjon. Hvis du bare vil fryse en rad, en kolonne eller begge deler, klikker du på Vis-fanen og deretter Fryser paneler. Klikk enten Frys første kolonne eller Frys første rad for å fryse den aktuelle delen av dataene dine. Hvis du vil fryse både en rad og en kolonne, bruker du begge alternativene.

Hvis du vil fryse mer enn bare en rad eller en kolonne, klikker du på cellen i regnearket som er til høyre for den siste kolonnen du vil fryse, og rett under den siste raden du vil fryse. Deretter klikker du på Vis-fanen og fryser ruter. Klikk Freeze Panes igjen i menyseksjonen Freeze Panes.

Har Excel sorteringsdata

Excel kan sortere data i et regneark i alfabetisk eller numerisk rekkefølge.

Ofte vil du bare sortere alle dataene i et regneark bortsett fra overskriften etter verdiene i en bestemt kolonne. For å gjøre dette, bruk musen til å klikke på og velg en celle i kolonnen du vil sortere etter. Klikk deretter kategorien Data. Klikk på AZ-knappen for å sortere dataene i alfabetisk rekkefølge, eller i numerisk rekkefølge fra mindre tall til større. Eller klikk på ZA-knappen for å sortere i motsatt rekkefølge, så større tall og ord senere i alfabetet kommer først. Generelt vil Excel oppdage om det er overskrifter til stede og la disse radene være frosne.

Hvis du bare vil sortere en del av regnearket, velger du den aktuelle delen, inkludert eventuelle overskrifter. Klikk deretter på Sorter-knappen i Data-fanen. Bruk rullegardinmenyene til å velge kolonnen eller kolonnene du vil sortere etter, og merk av i boksen "Mine data har overskrifter" hvis det gjelder. Bruk rullegardinmenyen Bestill for å velge hvilken rekkefølge dataene skal sorteres i, enten største til minste eller minste til største. Klikk OK når du er ferdig.

Du kan også bruke Sorter-knappen for større tilpasning når du sorterer et helt regneark, eller hvis Excel av en eller annen grunn ikke oppdager toppraden.

Hvis data er gruppert sammen etter rad, vil du vanligvis sortere hele regnearket, eller i det minste hver kolonne i et sett med rader, slik at data forblir gruppert sammen i stedet for at noen kolonner er sortert og andre ikke.