Endre tidssonen på en Android

Når Android-enheten din er koblet til et mobilnettverk, oppdaterer den automatisk klokken slik at den tilsvarer din nåværende tidssone. Hvis du ikke klarer å koble til et nettverk (for eksempel når du er i et fly), bruk tidsinnstillingene til å endre tidssonen manuelt på Android-enheten. Android beholder endringen av tidssonen til du enten endrer den igjen manuelt eller aktiverer automatisk henting av tidssonen.

1

Trykk på "Meny" -knappen på Android, og trykk deretter på "Innstillinger".

2

Rull ned til bunnen av Innstillinger-menyen, og trykk deretter på "Dato og tid."

3

Trykk på boksen ved siden av "Automatisk" for å fjerne merket for den. Android henter ikke lenger tidssonen fra mobilnettverket ditt.

4

Trykk på "Velg tidssone" for å vise en liste over tidssoner.

5

Rull nedover listen og trykk på en plassering i ønsket tidssone. Alternativt kan du velge en tidssone etter navn.

6

Trykk på "Hjem" -knappen for å gå tilbake til Android-startskjermen. Tiden som samsvarer med den nye tidssonen vises på skjermen.