Hvordan laste ned bilder i Gmail

Gmail støtter bilder i e-post på to forskjellige måter; enten som et vedlegg til e-posten eller vises direkte i brødteksten til e-posten. Ved å laste ned et bilde kan du lagre en kopi av det permanent på datamaskinens harddisk. Ikke bare kan du lagre et bilde i Gmail direkte på harddisken, men du kan også lagre det direkte på Google Disk-kontoen din. Avhengig av om du mottok bildet som en del av meldingen eller som et vedlegg, vil metoden for å laste det ned til datamaskinen din variere.

Lagre bilde sendt som vedlegg

1

Åpne e-postmeldingen som inneholder det vedlagte bildet du vil lagre.

2

Hold musen over det vedlagte bildet for å avsløre navnet på bildet, formatet og nedlastingsalternativene.

3

Klikk på "Last ned" for å lagre bildet i nettleserens standardmappe for nedlasting.

4

Klikk på "Lagre på Drive" for å laste ned bildet til Google Drive-kontoen din.

Lagre bildet vist i e-postteksten

1

Åpne e-postmeldingen som inneholder bildet du vil lagre.

2

Høyreklikk på bildet og velg "Lagre bilde som" fra menyen.

3

Velg destinasjonsstedet på harddisken der du vil lagre bildet.

4

Klikk på "Lagre" for å laste ned bildet fra Gmail til datamaskinens harddisk. Åpne bildet ved å navigere til stedet i Windows 8 File Explorer og dobbeltklikke på det.